N.T.M.S.

Víťazkou projektu NOVÉ TVÁRE MÓDNEJ SCÉNY 2020

sa stala:

Ema Vančová

Blahoželáme!