N.T.M.S.

Do finále projektu NOVÉ TVÁRE MÓDNEJ SCÉNY 2020

postúpili:

Diana Kováčiková
Lucia Lisoň Bugárová

Andrea Koreňová
Lucie Šperlová
Ema Vančová
Kristína Krajčovičová

Blahoželáme!