N.T.M.S.

Nové tváre módnej scény

TÉMA NA ROK 2018

Do finále projektu postúpili:

1. Eva Beňová

2. Viktória Chovanová

3. Božena Petrášová

4. Monika Pšenicová

5. Lenka Slačková

6. Michal Šumichrast

7. Martina Vrábeľová